Ábel Kertje

Kosár Ft
0
0
Subtotal: Ft

Nincsenek termékek a kosárban.

No products in the cart.

Általános Szerződési Feltételek

Letöltés

Tartalom

 1. Szolgáltató megnevezése: 3

Ábel Kertje Korlátolt Felelősségű Társaság. 3

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma. 3
 2. Ábel Kertje Kft. szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei 4
 3. A szolgáltatási díjak kiegyenlítése. 5
 4. Regisztráció. 5
 5. A Megrendelés lépései 5
 6. Vásárló kötelezettségei 6
 7. Szolgáltató kötelezettségei 7
 8. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés. 7
 9. Teljesítés. 12
 10. Egyéb rendelkezések. 12
 11. Jogviták rendezése. 13

 

 

 

1.      Szolgáltató megnevezése:

 

Cégnév:

Ábel Kertje Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:4800 Vásárosnamény, Szőlőskert utca 22. A. ép.
Cégjegyzékszám:15-09-089284
Adószám:27492310-2-15
Képviseli:Balogh Miklós
e-mail:abelkertje@gmail.com

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév:DigitalOcean, LLC.
Székhely:101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
Adószám:EU528002224
Képviseli:www.digitalocean.com
e-mail:info@digitalocean.com
  

 

2.      Az Általános Szerződési Feltételek tartalma


Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum létrejön Ábel Kertje Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és annak – https://.abelkertje.hu / címen elérhető – szolgáltatásait igénybevevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a továbbiakban együtt, mint Felek között.

Az ÁSZF a Felek között létrejövő, az szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja, és magára érvényesnek veszi a Ábel Kertje Kft. által szabott részvételi és egyéb feltételeket, szabályokat.

3.     Ábel Kertje Kft. szolgáltatásai és a szolgáltatások feltételei

Kertészeti és egyéb termékkereskedelem. Szolgáltató a www.abelkertje.hu címen leadott rendelést a Pactic by Fürgefutár valamint Sameday köreműködésével szállítja.

A fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások:

 

Online ügyintézés. Ábel Kertje Kft. a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. Megrendelő köteles a weblapon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódni. Ábel Kertje Kft. weblapján leadott megrendeléseket hitelesnek tekintjük. Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Tájékoztatás. Ábel Kertje Kft. a megrendelési folyamat során és a szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Megrendelő teljes körű tájékoztatását. A Megrendelő részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó tájékoztató jellegű elektronikus üzeneteket küld megrendelő részére:

 • Bankkártyás fizetés esetén
  • visszaigazoló e-mail, amely tartalmazza a megrendelő megrendeléskor megadott adatait, a megrendelt termék nevét, árát.
  • Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek.

Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy ezek pótlását az info@giftinajar.hu e-mail címen kérheti.

4.     A szolgáltatási díjak kiegyenlítése

Vásárló köteles az általa megrendelt termékek díjának megfizetésére az alábbiakban részletezett módon:

 • Utánvét kézpénzzel
 • Utánvét bankkártyával történő fizetéssel
 1. Szolgáltató bankkártyás fizetés esetén az összeg beérkezését azonnal nyugtázza, a megrendelt szolgáltatás teljesítését haladéktalanul megkezdi.

 

5.      Regisztráció

A felületen való regisztrációra nincs mód.

6.                     A Megrendelés lépései

A Vásárló az oldalon elhelyezett „Kérjen visszahívást” fülre kattintva visszahívást kérhet a Szolgáltatótól, illetve Az írjon nekünk fülre kattintva, tehet fel kérdést a Szolgáltatónak.

A Kérjen visszahívást fülre kattintva a Vevő köteles az alábbi adatokat megadni:

 • név
 • telefonszám

Az írjon nekünk  fülre kattintva a Vevő köteles az alábbi adatokat megadni:

 • név
 • e-mail cím

Rendelés leadásához a következő adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

A Vásárló a következő szállítási módok közül választhat:

 • házhozszállítás

Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

A rendelés sikerességéről a Vásárló visszaigazoló e-mailt kap.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • Név
 • Cím
 • E-mail cím

7.                     Vásárló kötelezettségei

Vásárló felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Vásárló e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

Vásárló hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a vásárlás során megadott e-mail címre felek jogviszonyában bekövetkezett változásokról. Vásárló jogosult a fent megadott e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatást megtiltani.

8.                     Szolgáltató kötelezettségei

Ábel Kertje Kft. garantálja, hogy a szolgáltatások megrendeléskori árát nem változtatja meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a regisztrált felhasználókat értesíteni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek, meg a szolgáltatást felfüggessze, a regisztrációt deaktiválja. Vásárló e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Megrendelőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója szerinti adatokat, az ott meghatározott módon és céllal kezeli.

9.                     A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

A Szerződés megszűnik:

 • Teljesítéssel
 • Megrendelő elállásával

 

 • Elállási/Felmondási jog

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettségére Az egyes tartós fogyasztási cikkekre          vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet irányadó.

A Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az említett Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) rendelet szabályai irányadóak.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a Vállalkozást terheli, melynek alapja a Fogyasztóval kötött szerződés. E jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelettől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

 

E rendelet értelmében jótállás időtartama:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.

 

A jótállási jegy tartalma:

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 1. a) a vállalkozás nevét, címét,
 2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
 3. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
 4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 5. e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 6. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 7. g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

(5) A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

(6) Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Fvkr.) 29. §-ában meghatározott szerint:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

 1. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 1. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
 2. a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 3. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

 1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
 2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 3. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 4. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 5. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 6. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 7. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 8. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 9. h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 10. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 11. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 12. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 13. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 14. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadó.

 • Szállítási feltételek

A kiszállítás törtethet: házhozszállítással, GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (továbbiakban: GLS)közreműködésével.

A kiszállítás díját minden esetben a GLS határozza meg, melyről a Vásárlót a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja.

10.                Teljesítés

A Szolgáltató teljesítésének időtartama 3-8 nap.

2.                      Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 3. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Vásárló a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a weboldalán található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a https://www.abelkertje.hu/oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

3.                     Jogviták rendezése

 

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Megnevezés: 

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

Csongrád – Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 • Vásárló Bírósági eljárás kezdeményezése.

Címzett:

Ábel Kertje Kft.

Vásárosnamény,

Szőlőskert utca 22. A. ép.

4800

 

Elállási Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződés megnevezése:

Szolgáltatás pontos megjelölése:

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Vételár visszatérítését a következő bankszámlára kérem:

Bank Neve:

Bankszámla jogosultja:

Bakszámla száma:

Kelt:

Fogyasztó aláírása

Kérjen Visszahívást